Enter the name, address, ID or any other keyword of the entity you are looking for.

Details for: 0106:56944039 (Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland)

Netherlands [NL]
MochaDocs B.V. (Dutch)
Mar 28, 2024
iso6523-actorid-upis::0106:56944039
  1. Peppol SI-UBL 2.0 CreditNote (busdox-docid-qns::urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0::2.1)
  2. Peppol BIS Billing UBL CreditNote V3 (busdox-docid-qns::urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0::2.1)
  3. Peppol SI-UBL 2.0 Invoice (busdox-docid-qns::urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0::2.1)
  4. Peppol BIS Billing UBL Invoice V3 (busdox-docid-qns::urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0::2.1)